DA CONSULTING

Kontabilitet Auditim dhe Konsulence Fiskale
Kontakto
DA Consulting ju vjen në ndihmë duke ju ofruar shërbime të auditimit, të kontabilitetit, taksave dhe konsulencës fiskale. Bashkohu me ne për të marrë informacionin e duhur lidhur me praktikat e kontabilitetit dhe ato tatimore!

Nëse keni pyetje apo paqartësi? Ju lutem të na shkruani!

OFFICE
  1. Rruga e Kavajes, Raiffeiesen Bank, Kati 7

3 + 8 =

Office